Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2014

6423 adc0 500
taroo
4279 90d0
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viajemzupe jemzupe
Sponsored post
feedback2020-admin
taroo
Facebook
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
4783 9c49
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9096 baea
Reposted frombuddhablink buddhablink viaMrsDarkness MrsDarkness
taroo
5822 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMrsDarkness MrsDarkness

December 23 2014

taroo
Powiedz, że mnie kochasz, to krótkie zdanie, wypowiedz je jak zaklęcie, a zrobię sobie z niego tatuaż w samym środku serca
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromSabela Sabela viapanimruk panimruk
taroo
3715 b82c 500
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viapanimruk panimruk
taroo
6958 30d9
uhntss uhntss uhntss
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viapanimruk panimruk
taroo
7079 ea09 500
<3
Reposted fromhardbitch hardbitch viapanimruk panimruk
0416 dbe1
Reposted fromgirlalmighty19 girlalmighty19 viapanimruk panimruk
taroo

(...)

chodzę i robię fotografie oczami

chodzę i nic nie robię, pałętam się, tęsknię.

Ból zęba i ból serca jednocześnie.

— Świetlicki, niedziela
Reposted fromnaiwna naiwna viapanimruk panimruk
taroo
Zawsze, kiedy pytają cię, czy potrafisz coś zrobić, odpowiadaj: oczywiście, że potrafię! A potem bierz się za zdobywanie informacji, jak to zrobić.
— Theodore Roosevelt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
taroo
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
Reposted fromstrawberryblonde strawberryblonde viazabka zabka
taroo
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
taroo
7568 0643 500
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle viasentymenty sentymenty
taroo
taroo
0148 4733 500
Reposted fromcolorfuldream colorfuldream viasentymenty sentymenty
taroo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...